Нина Панчева :: Блог
EN

Нина Панчева

Франция подпомага културата по време на криза

Френското правителство отпуска допълнителни 100 млн. евро на Министерството на културата, за да подпомогне изкуството и музеите. Допълнителното финансиране, с което бюджета за културата, предвиден за 2009 г. нараства до 2.9 млрд. евро, е част от плана на правителството за съживяване на застрашената икономика. Допълнителните средства ще бъдат използвани за възстановяването на 150 исторически монумента и за изграждането на големи културни проекти като Музея на европейските и средиземноморски цивилизации и др. подобни. Музеят ще бъде открит през 2012 г. Парижката света Богородица също ще получи част от субсидията – за реставрирането й са предвидени 2 млн. евро.

Културният сектор във Франция предлага работа за повече от 400 000 души, които в настоящия момент са засегнати от финансовата криза. Правителството очаква благодарение на отпуснатите средства да бъдат привлечени на работа много безработни занаятчии и реставратори.

Назад  Назад       Added on: 2009-02-13