Нина Панчева :: Творби
EN

Нина ПанчеваФинална PhD изложба
Финалната ми изложба в Winchester School of Art (Univerisity of Southampton) с творби от практическото ми изследване върху социалистическия реализъм и отношението му към съвременното изкуство в България.